Sprawozdania i dokumenty

1. Sprawozdanie finansowe 2019

2. Sprawozdanie finansowe 2018