Realizowane projekty

„Szkolenie dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami – Uwierzmy w przyszłość naszych dzieci”

„Wspieranie szkolenia sportowego prowadzonego przez Kluby Sportowe z terenu Gminy Wołomin”.

Projekt Upowszechniania Szermierki w Polsce

„W drodze do samodzielności”

Jest to specjalny program dedykowany naszym podopiecznym cierpiącym na różnorodne dysfunkcje neurologiczne ( Zespól Downa, Autyzm, Zespół Aspergera, Mózgowe Porażenie Dziecięce). Projekt ten polega na regularnych zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez nas w Wołominie oraz na innowacyjnych warsztatach uspołeczniających, podczas których nasze wspaniałe panie trener przez gry i zabawy starają się nauczyć naszych podopiecznych poprawnych relacji społecznych. Projekt nasz jest realizowany dzięki uzyskanemu grantowi od SHOM (Association of Spouses of Heads of Missions in Warsaw).

PROGRAM „KLUB” – edycja 2021

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Program „Bądź Aktywny”

Projekt prowadzony przez Polski Komitet Paraolimpijski