Realizowane projekty

Integracja i aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych oraz przeprowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji – projekt finansowany ze środków Gminy Wołomin

Projekt Upowszechniania Szermierki w Polsce

„W drodze do samodzielności”

Jest to specjalny program dedykowany naszym podopiecznym cierpiącym na różnorodne dysfunkcje neurologiczne ( Zespól Downa, Autyzm, Zespół Aspergera, Mózgowe Porażenie Dziecięce). Projekt ten polega na regularnych zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez nas w Wołominie oraz na innowacyjnych warsztatach uspołeczniających, podczas których nasze wspaniałe panie trener przez gry i zabawy starają się nauczyć naszych podopiecznych poprawnych relacji społecznych. Projekt nasz jest realizowany dzięki uzyskanemu grantowi od SHOM (Association of Spouses of Heads of Missions in Warsaw).